Przejdź do treści

Branding – czym jest i na czym polega? Jak zbudować skuteczną markę?

Okazuje się, że branding, to nie tylko nazwa marki, slogan czy rozmaite wizualne elementy, lecz całe spektrum aspektów, wpływających na jej świadomość w umysłach konsumentów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na czym polega branding oraz kiedy warto pomyśleć o procesie rebrandingu marki. Zapraszamy do lektury!

Czym jest branding i kreowanie marki?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, wiele osób błędnie postrzega branding jako logo, wizualny wizerunek marki czy naming brandu. W praktyce definicja brandingu jest szersza i mówi nie o pojedynczych elementach, lecz o procesie kreowania wizerunku marki oraz jej świadomości wśród odbiorców należących do konkretnej grupy docelowej. Przemyślany branding wpływa bezpośrednio na pozycjonowanie marki na rynku.

Proces brandingu rozpoczyna się od planowania wizerunku i warsztatowych rozważań na temat tego, kim jesteśmy jako marka i jak chcemy być postrzegani, a w konsekwencji, jakie cele biznesowe ma wspierać nasz branding. W tym miejscu warto podkreślić, że często budowanie świadomości marki to w dużej mierze kreowanie odpowiednich doświadczeń oraz emocji, które mają sprawić, że potencjalny klient „uwierzy w obietnicę marki”.

Najważniejsze elementy brandingu – co wpływa na kształt marki?

Wiesz już, że branding to nie tylko logo czy identyfikacja wizualna, ale także obietnica marki i emocjonalny związek między marką a odbiorcą. Sprawdźmy teraz, jakie są najważniejsze elementy brandingu.

System identyfikacji wizualnej

Identyfikacja wizualna to fundamentalny element Twojego brandingu, obejmujący zarówno logo Twojej marki, jak i kolorystykę brandu, typografię oraz inne wizualne aspekty marki. To właśnie te, z pozoru drobne elementy, tworzą pierwszy kontakt odbiorcy z marką i wpływają na jej postrzeganie – wywołują stosowne emocje, wspomnienia, doświadczenia, wrażenia. Spójny wizerunek wizualny brandu buduje zaufanie i rozpoznawalność marki.

Pamiętaj, że już na tym etapie musisz kreować spójny obraz swojego brandu. Spójność buduje poczucie bezpieczeństwa, jakości i profesjonalizmu. Tylko w ten sposób możesz kreować pozytywny obraz marki w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz w innych kanałach komunikacji Twojej firmy.

Komunikacja marketingowa

Kolejnym elementem brandingu jest spójna komunikacja marketingowa, czyli sposób, w jaki marka komunikuje się z odbiorcami, kreując tym samym emocje i skojarzenia. Konkretne kanały komunikacji marki, powinny wynikać z szerszej ujęcia marketingowego. Taktyki kreowania marki – zarówno marki osobistej, jak i brandingu produktu czy usługi – muszą być dobrane z myślą o spójności działań oraz celach biznesowych (np. zwiększeniu przychodów). W większych organizacjach to również employer branding, czyli budowanie silnej marki pracownika i pracodawcy.

Przeczytaj inspirujące wpisy na blogu LUMO

Zajrzyj na bloga, którego piszemy z wielką ochotą. Dowiedz się więcej o marketingu internetowym i odkryj jak docierać do użytkowników Internetu!

Doświadczenia klientów z marką

Ostatnim, lecz równie ważnym co pozostałe elementem są doświadczenia klientów z marką, czyli wszystkie interakcje marka-konsument. To, jak klienci postrzegają markę, jakie określone emocje i skojarzenia z nią wiążą, odgrywa kluczową rolę dla budowania lojalności i pozytywnego, a zarazem unikalnego wizerunku marki. Powinieneś dążyć do tego, aby Twoja marka mogła kreować określony przez Ciebie zbiór pozytywnych doświadczeń, które będą budować zaufanie i lojalność klientów

Rodzaje brandingu

W naszym opracowaniu, przedstawiliśmy Ci już definicję oraz poszczególne elementy brandingu. Wiesz już, że branding to budowanie świadomości marki, poprzez szereg konsekwentnych i spójnych, powiązanych ze sobą elementów oraz działań, tworzących określone emocje i doświadczenie.

Warto wiedzieć, że pojęcie brandingu, nie odnosi się jedynie do marketingu przedsiębiorstwa, lecz również budowania rozpoznawalnej marki osobistej (tzw. personal branding), marki produktu czy usługi oraz brandingu lokalnego. Poniżej omówiliśmy szerzej, poszczególne rodzaje brandingu.

Marka osobista

Marka osobista, czyli personal branding, to proces budowania wizerunku osoby jako marki. Proces kreowania tego, w jaki sposób dany człowiek ma być postrzegany w wybranej grupie odbiorców oraz jak będzie odróżniać się od konkurencji. Brand osobisty jest szczególnie ważny dla osób publicznych, liderów opinii i przedsiębiorców, chcących zbudować swoją rozpoznawalność. Jeżeli należysz do tego grona, to wykorzystanie kanałów takich jak LinkedIn, podcast, blog czy YouTube może Ci pomóc.

Branding marki (produktu lub usługi)

Proces brandingowy i określenie tożsamości marki, stanowią jedne z podstawowych kroków na drodze do wykreowania silnego brandu produktu i usługi. Aby skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji, musimy dobrze ustalić, dla kogo jest przeznaczony nasz produktu albo usługa, a dla kogo nie. Jakie unikatowe korzyści oferujemy i jakie emocje chcemy wywoływać. W ten sposób mamy dużo większe szanse na zbudowanie unikatowego wizerunku, niż konkurencja.

Branding lokalny

Ostatnim z rodzajów brandingu, jaki dla Ciebie opisujemy, jest branding lokalny, czyli proces budowania wizerunku marki w danym regionie lub społeczności. Jest to szczególnie ważne dla firm działających na lokalnym rynku, które chcą zbudować silną pozycję i lojalność wśród lokalnych odbiorców. Warto podkreślić, że taki brand często może nawiązywać do konkretnych zdarzeń historycznych, lokalnych tradycji czy przekazów kulturowych.

Jak zbudować skuteczny branding? Proces brandingowy

Każda marka powinna zadbać o spójność i zbudowanie wyrazistego brandingu. Tylko w ten sposób firma lub osoba może realnie i świadomie wyróżnić się na tle konkurencji, tworząc w umysłach konsumentów konkretne emocje, skojarzenia i doświadczenia. W tej sekcji pokażemy Ci, jak w 3 krokach przeprowadzić prosty proces brandingowy. Zaczniemy od określenia celu brandingu, przejdziemy do tworzenia SIW, a następnie omówimy strategiczne podejście do budowania marki.

Przeczytaj inspirujące wpisy na blogu LUMO

Zajrzyj na bloga, którego piszemy z wielką ochotą. Dowiedz się więcej o marketingu internetowym i odkryj jak docierać do użytkowników Internetu!

Określenie celu kreowania kształtu marki

Aby zbudować skuteczną markę musisz określić cel swoich działań. Nie chodzi tu jedynie o ogólną rozpoznawalność, zwiększenie sprzedaży czy dotarcie do nowych klientów. Wracając do definicji brandingu – musisz przede wszystkim zadecydować, jaki experience ma budować Twoja marka w umysłach konsumentów. Dopiero po wyznaczeniu skonkretyzowanego celu, czyli konkretnej tożsamości, do jakiej chcesz dążyć, możesz przejść do aspektów, takich jak slogan czy logo.

Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej (SIW)

Profesjonalny branding to coś więcej, niż nazwa i logo w Social Mediach. To również kompleksowy i spójny system identyfikacji wizualnej (SIW), obejmujący m.in. logo, kolorystykę, typografię i inne wizualne aspekty marki. Stworzenie spójnego i unikalnego systemu identyfikacji graficznej sprawi, że konsumenci zaczną rozpoznawać Twój brand, a spójność komunikatów wizualnych, zbuduje poczucie bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

Zbudowanie strategii marketingowej

Strategiczne podejście do marketingu swojej marki, wspiera osiąganie celów biznesowych. Strategia marketingowa to nakreślenie ram biznesowych, z których będzie wynikać plan działań, wspierający osiągnięcie wytyczonych celów brandingowych. Pomaga wybrać taktyki i kanały wykorzystywane do komunikowania się z odbiorcami, takie jak strona internetowa, media społecznościowe, kampanie e-mail marketingowe i inne. Powinna być spójna, adekwatna do grupy docelowej i warunków otoczenia biznesowego.

Rebranding – czym jest i kiedy warto go przeprowadzić?

Rebranding to proces zmiany wizerunku marki, obejmujący modyfikację jej elementów identyfikacyjnych i strategii. Złożony i wielowymiarowy proces może obejmować zmianę nazwy, logo, hasła reklamowego, systemu identyfikacji graficznej oraz ściśle obranego modelu komunikacji z konsumentami. Celem rebrandingu jest nie tylko samo odświeżenie wyglądu marki, lecz również dostosowanie jej do zmieniających się trendów rynkowych, oczekiwań klientów oraz poprawę jej pozycji na rynku.

Kiedy warto przeprowadzić rebranding?

Decyzja o przeprowadzeniu rebrandingu powinna być dobrze przemyślana. Poniżej opisujemy kilka przesłanek, przemawiających za rebrandingiem marki.

  • Przestarzały wizerunek – to jeden z najczęstszych powodów. Jeśli Twój wizerunek jest przestarzały i nie odpowiada współczesnym trendom, to ten proces pomoże go odświeżyć i przyciągnąć nowych klientów, często z młodszych pokoleń.
  • Zmiana strategii biznesowej – kiedy Twoja firma zmienia swoją podejście strategiczne i wprowadzasz na rynek nowe produkty czy usługi, to właśnie odświeżenie identyfikacji i komunikacji może pomóc Ci w efektywnym zakomunikowaniu tych zmian konsumentom.
  • Zmiana grupy docelowej – jeżeli chcesz docierać do nowej grupy docelowej, to ten proces pomoże Ci w dopasowaniu wizerunku marki do zachowań, charakterystyki i oczekiwań nowych klientów.
  • Negatywne skojarzenia z marką – jeśli aktualnie Twoja marka budzi negatywne emocje i sentyment wśród potencjalnych oraz dotychczasowych klientów, to rebranding jest jednym z elementów, jakie pomogą w odbudowie zaufania i naprawie wizerunku.
  • Rozszerzenie działalności i ekspansja nowe rynki – jeżeli planujesz wejść na nowe rynki, to taki proces doskonale pomoże Ci w dopasowaniu komunikacji do lokalnych oczekiwań czy preferencji klientów.

Jeżeli zastanawiasz się, czy warto przeprowadzić rebranding w Twoim przedsiębiorstwie, to nie wahaj się odezwać do nas. Podpowiemy Ci, jak efektywniej komunikować Twoją działalność i sprawdzimy, czy taki proces jest potrzebny.

Dlaczego branding jest ważny?

Proces jest podstawowym elementem na drodze do budowy przemyślanego wizerunku marki, zwiększeniu jej rozpoznawalności oraz lojalności klientów. Pomaga odróżnić się od innych na konkurencyjnym rynku, komunikować USP i UVP oraz zbudować zaufanie i pozytywne skojarzenia. Dzięki niemu Twoja marka osiągnie większe udziały w rynku, zwiększy sprzedaż i zbuduje trwałe relacje z klientami.

Korzyści płynące z efektywnego brandingu

W poprzednim akapicie wspomnieliśmy, że branding jest ważny. Pokażemy Ci teraz najważniejsze korzyści płynące z tego procesu.

Wyróżnienie się na rynku

Przede wszystkim mądrze przeprowadzony proces brandingowy, owocuje zidentyfikowaniem wyróżników marki, a w konsekwencji pomaga wyróżnić oraz odróżnić się na rynku i przyciągnąć uwagę potencjalnych odbiorców. Dzięki unikalnemu wizerunkowi wizualnemu i spójnej komunikacji marketingowej, Twoja marka zyskuje silną przewagę konkurencyjną, przyciągając nowych klientów oraz budując lojalność wśród obecnych.

Wpływa na kształt marki na rynku

Wdrożenie w życie brandingu kształtuje postrzeganie marki w umysłach konsumentów i wymiernie wpływa na jej pozycjonowanie na rynku. Pomaga również budować pozytywny, ukierunkowany na wybrane emocje i doświadczenia wizerunek oraz zwiększać jej rozpoznawalność wśród dobrze sprecyzowanej grupy odbiorców.

Budowanie świadomości marki

Opisywany w naszym artykule proces pomaga też wyraźnie zwiększyć rozpoznawalność firmy, produktu, usług lub osoby i przyciągnąć nowych klientów oraz fanów. Dzięki skutecznemu brandingowi Twoja marka staje się jeszcze bardziej rozpoznawalna i zyskuje lojalnych klientów.

Budowanie lojalności klientów

Ciągłe budowanie doświadczeń i emocji, utrzymywanie konkretnych zasad i standardów, komunikowanie wartości i przekonań związanych z brandem, zaowocuje zbudowaniem silnej więzi z klientami. Lojalni konsumenci są również w większym stopniu skłonni do naturalnego polecania Twojego przedsiębiorstwa lub personal brandu swoim znajomym oraz regularnego powtarzania zakupów lub korzystania z usług.

Zacznij budować silny brand i świadomość marki z agencją marketingu internetowego Lumo!

W naszym opracowaniu przedstawiliśmy Ci najważniejsze informacje związane z procesem brandingu oraz re-brandingu. Wiesz już, że tylko w ten sposób możesz skutecznie wpłynąć na decyzje konsumentów i odróżnić się nawet na najbardziej konkurencyjnym rynku. Zbudujesz i zakomunikujesz swoje przewagi konkurencyjne, tworząc w umysłach potencjalnych klientów silny i bezpieczny obraz Twojej marki.

Jeżeli szukasz zaufanego partnera na drodze do zbudowania silnej i wyrazistej marki, to skontaktuj się z przedstawicielem agencji marketingowej Lumo. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, pomożemy Ci stworzyć unikalny i skuteczny branding, który przyniesie wymierne korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa lub marki personalnej. Zajmiemy się również egzekucją działań strategicznych, realizując pozycjonowanie SEO, działania w Social Media czy kampanie Google Ads.


Porozmawiajmy o tym, jak rozwinąć
Twój biznes