Przejdź do treści

Wyniki podobnych wyszukiwań w Google

Od niedawna w wynikach wyszukiwania Google dla wybranych zapytań można zobaczyć nową sekcję – Wyniki podobnych wyszukiwań (Results for similar searches).

Są to wyniki wyszukiwania dla zmodyfikowanego zapytań, które wyszukiwarka uzna za podobne do wprowadzonego:

Wyniki podobnych wyszukiwań
Wyniki podobnych wyszukiwań w Google (1)

Często są to zapytania powstałe poprzez skrócenie zapytania oryginalnego:

Results for similar searches
Wyniki podobnych wyszukiwań (2)

Kiedy pojawiają się wyniki dla podobnych wyszukiwań

Z wpisu na Google+ wynika, że sekcja „Wyniki dla podobnych wyszukiwań” pojawia się najczęściej w sytuacji, gdy zapytanie składa się z odrębnych, niepowiązanych ze sobą członów, a wyszukiwarka dla takiego zapytania posiada mało rezultatów dobrej jakości. Poprzez modyfikację zapytania Google może dostarczyć więcej wyników.

więcej przykładowych wyników podobnych wyszukiwań

Wyniki podobnych wyszukiwań w Google (3)
Wyniki podobnych wyszukiwań w Google (3)
Wyniki podobnych wyszukiwań w Google (4)
Wyniki podobnych wyszukiwań w Google (4)
Wyniki podobnych wyszukiwań w Google (5)
Wyniki podobnych wyszukiwań w Google (5)

Porozmawiajmy o tym, jak rozwinąć
Twój biznes