Przejdź do treści

Zasada first link counts – luki w algorytmie

Na oficjalnym blogu SEOmoz zostały opublikowane testy użytkownika Zen2Seo, które dotyczyły zasady first link counts, a dokładniej możliwości jej obejścia. Zasada pierwszego linka polega na tym, że jeśli na stronie znajduje się kilka linków do tego samego adresu URL, to pod uwagę zostanie wzięty tylko tekst pierwszego odnośnika. Obejście tej zasady pozwoliłoby na powiązanie strony z różnymi tekstami odnośników, np. wtedy kiedy jest ona linkowana z menu nawigacyjnego ogólnym słowem kluczowym (np. „oferta”), a drugi link do niej zawiera bardziej szczegółową frazę (np. nazwa konkretnej usługi/produktu) i umieszczony jest w tekście. Próba przechytrzenia zasady FLC musi opierać się na pozornym zróżnicowaniu docelowych adresów URL. Autor testu znalazł na to 3 sposoby. Schemat i kolejność rozkładu linków tekstowych na pierwszej stronie (strona1.html) opisywanego testu był następujący:

  1. link do strona2.html (słowo1)
  2. link do strona2.html (słowo2)
  3. link do strona2.html#1 (słowo3)
  4. link do strona2.html?q=1 (słowo4)
  5. link do strona3.html (słowo5).

Poza tym dla adresu z parametrem w URL (strona2.html?q=1) wskazano wersję kanoniczną (jako strona2.html) za pomocą znacznika rel=”canonical”. Strona strona3.html została zaś przekierowana dyrektywą 301 w pliku konfiguracyjnym .htaccess. Strona strona2.html została powiązana w indeksie Google ze słowami 1, 3, 4 i 5 („gusopio”, „tupopertigna”, „copiomarmispia”, „lumotirraia”) oraz słowem umieszczonym w znaczniku („autopozzolismo”). Zgodnie z zasadą pierwszego linka strona2.html nie pojawiła się w wynikach wyszukiwania dla słowo 2 („socofaltignono”). Wyniki testu potwierdziły skuteczność 3 metod obejścia zasady FLC:

  1. linkowanie do kotwicy na stronie (znak # w adresie URL)
  2. linkowanie do adresu URL strony z dodatkowym parametrem URL oraz określenie wersji kanonicznej
  3. przekierowanie 301.

Metody te są swojego rodzaju wykorzystaniem luk w działaniu zasady first link count. Jednak ich odpowiednie wykorzystanie nie musi oznaczać naruszenia dobrych praktyk, czy wejścia w szarą strefę SEO, ponieważ jest wiele sytuacji, w których będzie to korzystne zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek internetowych. Bardzo często najważniejsze podstrony witryny są linkowane z menu nawigacyjnego pojedynczym, ogólnym słowem (np. Produkty, Kontakt, O nas). Ma to na celu zapewnienie przejrzystości i czytelności menu. Dostarczając dodatkowy link (np. kontekstowy) z bardziej precyzyjnym tekstem odnośnika, przekazujemy robotowi wyszukiwarki dodatkowe informacje o linkowanej stronie. Jak widać stosowanie tych metod może nieść wymierne korzyści, wymaga jednak opracowania struktury linkowania wewnętrznego i zachowania ostrożności. Google w każdej chwili może bowiem wyeliminować ich skuteczność poprzez modyfikację zasady first link counts. (Źródło: http://www.seomoz.org/ugc/3-ways-to-avoid-the-first-link-counts-rule)


Porozmawiajmy o tym, jak rozwinąć
Twój biznes