Przejdź do treści

Zyskaj duży ruch na swojej stronie przez inwestycję w pozycjonowanie strony WWW. Zanim jednak to zrobisz, zobacz ile kosztuje SEO!

Skuteczne pozycjonowanie strony WWW to inwestycja od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, a czasem nawet więcej… Od czego to zależy? Od tego, jak zaplanujesz swoją strategię i od Twoich możliwości finansowych… Dowiedz się jaki budżet na SEO zapewni Ci oczekiwane efekty.

Wstęp

Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły.

John C. Maxwell

W obecnych czasach prowadzenie praktycznie każdego biznesu wymaga zaistnienia w Internecie. Nie ma już praktycznie firm, które nie posiadają swojej domeny i strony internetowej. Do jednych przedsiębiorstw Internauci korzystający z tego medium trafiają często, do innych rzadko. Najczęściej za ten stan rzeczy odpowiada kilka czynników.  Bardzo często tak się dzieje w przypadku unikalnego produktu, którego wszyscy pożądają. W innych przypadkach dzięki aktywnej formie reklamy w Internecie. Natomiast najczęściej dzięki zapewnieniu odbiorcom wartościowych i wyczerpujących treści (tekstów, zdjęć, filmów) w zakresie danego produktu lub zagadnienia.

Miejscem, od którego Internauci rozpoczynają poszukiwania interesujących ich informacji na temat produktu, usługi są wyszukiwarki internetowe – a w Polsce szczególnie jedna z nich: Google (powyżej 90%). Zatem, żeby być zauważalnym w dzisiejszym Internecie należy zaistnieć w Google.

Jeden sposób, to wykupić reklamę w Google (Google Ads – czyli reklama z płatnością za kliknięcie, w skrócie PPC od zwrotu „pay per click”).

Drugi sposób to zastosować się do wytycznych Google i tak dostosować stronę WWW oraz jej treści, żeby były ciekawe dla odbiorców końcowych. Jednocześnie powinny spełniać wymogi algorytmów indeksujących (zbierających i przetwarzających dane o praktycznie wszystkich stronach w Internecie na potrzeby wyszukiwarki). Te działania noszą w Polsce równoważne nazwy: SEO (Search Engine Optimization) lub pozycjonowanie. Jakie konkretnie zadania są realizowane w zakresie SEO i ile one kosztują? Na te pytania odpowiemy sobie w dalszej części tego artykułu.

Na początek wyjdźmy z założenia, że mamy firmę np. usługową, która od kilku lat posiada domenę internetową kierującą do naszej strony WWW. Niestety, podczas próby wyszukania naszej strony na podstawie różnych fraz nie znajdujemy jej wynikach wyszukiwania Google (tzw. SERP). Pojawiają się jedynie wyniki firm konkurencyjnych, do tego oferujących taką samą lub nawet gorszą usługę od naszej. Jakie działania zatem powinniśmy podjąć – jaką zmianę wprowadzić, żeby naprawić ten stan rzeczy?

Najpowszechniejszym podejściem w zakresie wdrażania zmian jest przeprowadzenie tzw. projektu. Projekt to inaczej tymczasowe przedsięwzięcie (mające w czasie swój początek i koniec), które służy stworzeniu unikalnej usługi lub produktu – ewentualnie wprowadzeniu zmian do już istniejących.

Projekt i proces

Oczywiście działania SEO – podobnie jak marketing w firmie – z zasady powinny być prowadzone jako niekończący się proces biznesowy.  Natomiast podejście projektowe przydaje się na początku realizacji SEO, m.in. po to żeby w łatwy sposób określić zakres, czas i budżet (no i wprowadzić pożądaną przez nas zmianę).

SEO jako projekt?

Projekt to najkrócej mówiąc zbiór czynności zrealizowanych w skończonym czasie przy użyciu określonych zasobów (w tym finansowych), żeby uzyskać interesujący nas efekt (zmianę) o określonej jakości.

Definicja projektu SEO

W naszym przypadku projekt wdrożenia SEO moglibyśmy zdefiniować zatem jako:

 • zbiór zadań SEO (jakich?),
 • które trzeba zrealizować w określonym czasie (jak go ustalić?),
 • przy użyciu zasobów (ludzi, budżetu – w jakiej ilości?),
 • tak, żeby nasza strona WWW osiągała wyniki w wyszukiwaniu w Google.

Jak widać, efekt musimy skonkretyzować tak, żeby był zgodny z ogólnie znaną zasadą wyznaczania celów SMART. Tylko wtedy będziemy wiedzieli, że cel został osiągnięty.

Jak widzimy definiując nasz projekt musimy na początku odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:

 1. Jaki jest zakres projektu – czyli jakie zadania musimy zrealizować, aby osiągnąć zamierzony efekt?
 2. Ile czasu potrzebujemy na osiągnięcie efektu lub w jakim czasie chcemy go osiągnąć?
 3. Jakich zasobów potrzebujemy – pracowników/zewnętrznego dostawcy usług, sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń, finansów?
 4. Co będzie konkretnym, mierzalnym, osiągalnym, istotnym i określonym w czasie efektem działań SEO zgodnie zasadą SMART (S – Specific, M – Measurable, A – Achievable, R – Relevant, T – Time-bound)?
 5. Jakiej jakości oczekujemy i jak ją zweryfikujemy?
 6. Co może pójść nie tak (ryzyka niepowodzenia)?

Trójkąt projektu

Cztery pierwsze pytania (a nawet piąte) składają się nam na tzw. żelazny trójkąt projektu, w którego skład wchodzą czas, zasoby (m.in. budżet) i zakres.

Trójkąt projektu

Efekt to pole trójkąta, natomiast koło wpisane w trójkąt obrazuje nam jakość. Trójkąt ten pozwala nam uzmysłowić, że jeżeli zmienimy dowolny z jego elementów musimy mieć świadomość, że nie odbędzie się to bez wpływu na pozostałe.

Na przykład, jeżeli chcemy skrócić czas trwania projektu SEO, a jednocześnie osiągnąć oczekiwane efekty na założonym wcześniej poziomie (i utrzymać jakość realizowanych zadań) musimy mieć świadomość, że nie obędzie się to bez zwiększenia np. budżetu (i najpewniej trzeba będzie zwiększyć intensywność i zakres realizowanych prac).

Najważniejsze pytanie – po co?

Podstawą większości działań w biznesie jest generowanie zysku. Podobnie jest z inwestowanie w SEO – oczekujemy jego wpływu (bezpośredniego lub pośredniego) na zwiększenie wyników finansowych firmy.

Dlatego przed rozpoczęciem przygody z SEO warto zadać sobie zasadnicze pytanie: po co nam SEO? Lub inaczej sformułowane – jakich efektów spodziewamy się wdrażając SEO? Jaki będzie jego wpływ na wyniki firmy?

Z zasady mierzenie efektywności działań marketingowych jest znacznie trudniejsze niż w innych obszarach działania biznesowego. W przypadku SEO jest kilka podstawowych mierników, którymi możemy mierzyć uzyskiwane efekty z SEO.

Najpopularniejsze mierniki efektów pozycjonowania stron

 

Liczba fraz ogółem

Miernik ten oznacza liczbę wszystkich fraz, na które nasza strona pojawia się w wynikach wyszukiwarki.

Liczba fraz w Top3, To10, Top50

Podobnie jak powyższy parametr, lecz w pierwszych 3, 10, 50 wynikach wyszukiwania. Oczywiście najbardziej oczekiwane są wyniki w Top3 – Top10, bowiem znajdują się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania (a więc prawdopodobieństwo, że potencjalny klient kliknie w dany wynik jest najwyższe).

Wyświetlenia

Ten wskaźnik przedstawia liczbę wyświetlenia się adresów do naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google.

Kliknięcia

To liczba kliknięć przez potencjalnych klientów w wyniki wyszukiwania (tzw. SERP) w wyszukiwarce Google.

Konwersje

Najbardziej bezpośredni efekt działań, szczególnie widoczny podczas pozycjonowania sklepów internetowych. Konwersją w takim przypadku będzie np. wartość sprzedaży internetowej, która jest wynikiem kilku następujących po sobie działań: wyszukania i wyświetlenia sklepu w wynikach, kliknięcie w ten wynik, przejście ścieżki zakupowej w sklepie i na koniec sfinalizowanie zakupu. Pośrednimi efektami działań w przypadku konwersji jest liczba wypełnionych przez zainteresowanych naszymi produktami formularzy z zapytaniem ofertowym.

Jakich efektów oczekujemy?

Można oczywiście wziąć takie elementy z „sufitu”, ale nie jest to działanie zgodne z zasadą ustalania celów (SMART).

Najłatwiej znaczną część z tych parametrów określić poprzez obserwację parametrów biznesów konkurencyjnych do naszego. Korzystając z odpowiednich narzędzi SEO odnotowujemy oczekiwane przez nas parametry – zwracając przy tym uwagę na skalę konkurencyjnych biznesów i szacując jakim budżetem dysponują na SEO.

Jeżeli sami tego nie potrafimy, takie informacje może przygotować dla nas agencja SEO. Jednak nie zwalnia to nas z uczestnictwa w przygotowaniu tych parametrów – no i weryfikacji przyjętych wartości.

Na początek najlepiej jest ustalić też parametry bazowe od, których zaczynamy naszą przygodę z SEO. To pozwoli znaleźć punkt odniesienia co do efektów prowadzonych prac. Jedna uwaga: nie dziwmy się spadkom efektów, jeżeli parametry bazowe przyjmiemy w szczycie sezonu dla naszego biznesu.

Zakres – budżet – czas (i jakość)

Żeby w następnych krokach przejść przez etap szacowania kosztów dla naszego projektu SEO zatrzymajmy się na chwilę na elementach żelaznego trójkąta projektu, których znajomość będzie niezbędna.

Zakres

Zakres projektu SEO to lista czynności, które trzeba wykonać aby osiągnąć zamierzony efekt. Pozycjonowanie stron wiąże się z wieloma działaniami, które można podzielić na kilka istotnych grup:

Audyt SEO

Przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron serwisu, ocena aktualnego stanu parametrów w narzędziach analitycznych, analiza otoczenia serwisu WWW w wyszukiwarce (konkurencyjne strony).

Analiza słów kluczowych (tzw. keyword research)

Przegląd, weryfikacja i wybranie listy słów, które zostaną następnie użyte do optymalizacji serwisu WWW oraz budowy dodatkowej treści na podstrony i publikacje. Oczywiście przy użyciu specjalistycznych narzędzi SEO. Jest to kluczowa czynność dla kolejnych działań SEO – jest bowiem wykorzystywana na wszystkich następnych etapach prac. Oczywiście nie wszystkie słowa kluczowe są stałe – warto dostosowywać je do rozwoju firmy (np. o frazy związane z nowymi produktami) oraz realiów panujących na rynku.

Optymalizacja serwisu WWW

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (tzw. fundament SEO). Na to zadanie składają się m.in. takie elementy jak: optymalizacje meta tagów, struktury strony, poprawności linkowania wewnętrznego, duplikacji treści i wiele innych.

Weryfikacja i rozbudowa treści serwisu WWW

Jest to bardzo często najsłabszy element serwisów WWW. Zarówno algorytmy wyszukiwarek internetowych, jak i użytkownicy chętniej wybierają serwisy WWW, które posiadają kompletne treści związane z danym zagadnieniem (produktem, usługą). Treści oczywiście można napisać samemu lub zlecić wyspecjalizowanym w takich działaniach copywriterom. Jeżeli nasza strona nie powinna zawierać treści o charakterze mniej formalnym, zawsze możemy część poradnikową prowadzić w postaci bloga – spójnego z naszą stroną medium, a zarazem od niej odrębnego.

Publikowanie treści zewnętrznych

Żeby potencjalni odwiedzający nasz serwis WWW łatwiej mogli dotrzeć do naszego serwisu warto opracować, a następnie opublikować w różnych portalach/blogach tzw. artykuły sponsorowane.

Są to artykuły opracowane przez nas (lub przez wynajętych copywriterów podobnie jak treści na stronę), które zewnętrzne podmioty o wysokiej odwiedzalności przez użytkowników Internetu publikują na swoich stronach (najczęściej za opłatą). Oczywiście te artykuły zawierają wypracowane podczas keyword research frazy kluczowe oraz linki kierujące do naszej witryny WWW.

Monitorowanie i raportowanie

W tym obszarze dokonuje się wyboru istotnych dla nas wskaźników badania efektywności prowadzonych działań SEO (o których była mowa w części o efektach). Następnie stale należy je monitorować, tak by móc podejmować działania korygujące w zakresie optymalizacji.

Oprócz tego dobrze prowadzić rejestr prowadzonych działań dokumentujących wykonywaną pracę. Lecz, żeby wybrane wskaźniki lub postępy prac mogły być monitorowane musimy posiadać odpowiedni systemy do rejestrowania takich danych i odpowiednio je skonfigurować.

Do takich systemów należą produkty Google Search Console, Google Analytics, Senuto i inne. Natomiast do rejestrowania postępów prac, zlecanych tekstów i publikacji warto podpierać się innymi (często autorskimi narzędziami).

Analizy danych i wyciąganie wniosków

W trakcie prac SEO z różnych systemów monitorujących generują się duże ilości danych, na podstawie których – po wyciągnięciu wniosków – możemy korygować działania, tak by przynosiły jeszcze lepsze efekty. Warto pamiętać, aby analizy były osadzone w kontekście całego marketingu firmy, a nie jedynie SEO.

Do takich analiz warto skorzystać z narzędzi typu Business Intelligence (m.in. Google Data Studio, Microsoft Power BI, QlikView lub ze zwyczajnego arkusza kalkulacyjnego) – przyspieszają one bowiem analizy poprzez integrację zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł.

Budżet i zasoby

Niektóre z czynności mogą wymagać zakupu niezbędnych składników. W przypadku projektu SEO takimi składnikami są zamawiane treści (content) u copywriterów, zakup miejsca na publikacje sponsorowane, zapewnienie dostępu do narzędzi SEO (najczęściej są to bowiem narzędzia online).

Najistotniejszym zasobem są oczywiście specjaliści SEO wraz z posiadaną przez nich wiedzą i umiejętnościami. Zamiast zatrudniania specjalisty możemy także rozważyć współpracę z agencją SEO, która dysponuje już specjalistami z tej dziedziny. Plusy tego drugiego rozwiązania to: większe doświadczenie wynikające z ilości przepracowanych przypadków, niższe koszty wynikające ze zjawiska skali, dostępność i zastępowalność specjalistów (np. w czasie urlopu lub choroby).

Kolejne zasoby to posiadane narzędzia niezbędne do realizacji projektu (komputery, sieć, oprogramowanie).

Wszystkie wymienione wyżej elementy możemy wzajemnie zastępować – czyli, gdy nie posiadamy odpowiednich zasobów możemy wykorzystać w to miejsce posiadane środki finansowe i niezbędną usługę zakupić u zewnętrznego dostawcy.

Czas

Jeden z najistotniejszych czynników w projekcie, w tym także podczas wdrażania SEO jest czas. Jeżeli zmienimy którykolwiek z pozostałych czynników trójkąta projektowego nie obędzie się to bez wpływu na efekt lub jakość projektu. Np. jeśli okroimy o połowę budżet (jednocześnie oczekując takiego samego zakresu działań oraz czasu – efekt może być mizerny). Gdy jednak oczekujemy takiego samego efektu przy danym budżecie, znacząco odbije się to na zakresie działań oraz wydłużenie czasu realizacji.

Należy zdawać sobie sprawę, że czas w SEO jest niezwykle istotny. Wdrożone zmiany, rozbudowa treści i linkowania w wynikach wyszukiwania pojawia się z opóźnieniem. To opóźnienie w reakcji wyszukiwarki na zmiany może wynosić od miesiąca do połowy roku. W związku z tym wiążą się pewne ryzyka:

 1. Przerwiemy projekt SEO przed upływem połowy roku, nie widząc efektów (które mogą się pojawić właśnie w okolicy 6-stego miesiąca).
 2. Przeprowadzimy działania przyspieszające uzyskanie wyników (ale nie rekomendowane przez Google’a) – w takim przypadku wyniki mogą pojawić się szybko, jednakże nie będą one trwałe, gdyż algorytm wyszukiwarki w końcu wychwyci zastosowanie niezalecanych praktyk i nałoży karę na stronę/domenę. Usunięcie takiej kary jest potem niezwykle czasochłonne i kosztowne (często może wiązać się ze zmianą domeny).

Dlatego minimalnym rekomendowanych czasem realizacji projektu wdrożenia SEO jest 12 miesięcy. W takim czasie będziemy mieli czas na przeprowadzenie obserwacji, czy wdrażane zmiany przynoszą trwałe efekty, jak wygląda sezonowość naszych usług przez pryzmat Internetu.

W przypadku, gdy zależy nam na efektach w bardzo krótkim czasie warto cofnąć się o krok i odpowiedzieć na pytanie: czy mój cel osiągnę z wykorzystaniem SEO? Jeżeli bowiem efekty w wyszukiwarce chcemy osiągnąć błyskawicznie, a dysponujemy pokaźnym budżetem wystarczy wykupić reklamę internetową (Google Ads) i efekty praktycznie mamy od ręki. Jest jeden minus takiego działania w stosunku do SEO – kiedy przestajemy inwestować w reklamę Google, znikają wyniki. Natomiast w SEO (o ile nie ma zbyt dynamicznie działającej konkurencji) można przez pewien czas z minimalnym nakładem utrzymywać wyniki na wypracowanym poziomie.

Jakość

W celu zobrazowania wpływu jakości na pozostałe trzy parametry (zakres – zasoby – czas) posłużmy się przykładem wykonania śrubki identycznej w rozmiarach i kształcie, ale na dwie różne potrzeby: jedna do zastosowania do roweru, a inna do miernika laboratoryjnego. Jak się zapewne domyślamy w przypadku tej drugiej podczas procesu wykonania musimy użyć droższych narzędzi do obróbki i pomiaru (niższa tolerancja błędu), wykonanych zostanie też kilka operacji więcej (np. dodatkowe szlifowanie, obróbka cieplna itp.). To wszystko ma zatem wpływ na zakres i czas (więcej operacji) i koszty (droższe narzędzia).

Jeżeli teraz przełożymy „śrubkę” na SEO, pamiętajmy iż w przypadku określenia jakości wykonania na poziomie laboratoryjnym wydłużymy czas realizacji i wpędzimy się w wysokie koszty. Dlatego warto poświęcić chwilę na ustalenie satysfakcjonującego poziomu jakości SEO. Podczas współpracy z agencją SEO takiej oceny będziemy dokonywać przez jakość i kompletność otrzymywanych raportów: audytu wstępnego, analizy słów kluczowych, ze stanu prac SEO oraz uzyskiwanych wyników, jak i sposobu w jaki agencja się z nami komunikuje.

Ryzyka projektowe

Czasami pomimo prowadzonych działań SEO, nie uzyskujemy satysfakcjonujących efektów. Jak w każdym projekcie powinniśmy uwzględnić ryzyka jakie mogą niweczyć nasze plany. Samo ustalenie czynników ryzyka to dopiero pierwsza część. Drugą jest określenie działań jakie podejmiemy, żeby im przeciwdziałać.

Czynniki ryzyka

Najistotniejsze czynniki, które mogą wpłynąć na efekty prowadzonych przez nas działań SEO to:

Sezonowość

Każda branża posiada momenty, gdy produkty/usługi są bardziej pożądane niż „w innych okresach”. Warto mieć świadomość kiedy występują takie okresy – to pozwoli ocenić, czy np. brak wyników nie jest spowodowany brakiem sezonu dla naszego biznesu. Na przykład w okresie Świąt Bożego Narodzenia w większości branż następują spadki klików, choć w niektórych jest to okres wzrostów.

Działania konkurencji

Nie tylko my jedni na rynku realizujemy działania SEO, firmy konkurencyjne również prowadzą takie prace. Dobrze jest na początek działań SEO określić najbliższą konkurencję i stale monitorować kilka wybranych parametrów w zestawieniu z naszymi. To pozwoli szybko wyłapać, czy ewentualne spadki naszych efektów nie wynikają ze zintensyfikowanych działań SEO biznesów konkurencyjnych. A może pojawił się nowy gracz na rynku?

Aktualizacje algorytmu Google

Algorytmy Google stale są dopasowywane do potrzeb osób korzystających z wyszukiwarki. Czasem takie zmiany potrafią dokonać przetasowania wyników wyszukiwania, co również może wpłynąć na oczekiwane przez nas efekty. Wyniki dopiero po pewnym czasie wracają na dotychczasowe (wypracowane) miejsce. Algorytmy zbudowane są bowiem w oparciu o „uczenie maszynowe”, które na starcie mają pewne zadane wartości bazowe (wtedy następuje spadek efektów), a z biegiem czasu „uczą się”. Jeżeli SEO było robione zgodnie z wytycznymi Google, algorytm „przywraca” wyniki do poprzedniego poziomu. Dlatego wiedząc o tym, warto nie wykonywać gwałtownych działań (np. porzucenia działań SEO po pierwszym spadku).

Co robić, gdy ryzyka się pojawią?

W działaniach SEO wszystkie efekty (zarówno pozytywne jak i negatywne) pojawiają się z pewnym opóźnieniem. Zatem zanim rozpoczniemy działania korygujące warto dać sobie czas na obserwację i analizę przyczyn sytuacji, niezależnie czy będzie to wpływ sezonowości, działań konkurencji, czy zmiany w algorytmie. Gdy natomiast zauważamy, że niepożądany stan trwa dłużej, to dzięki spokojnej analizie mamy często informację co będzie na to najlepszym lekarstwem.

Jest jeszcze jedno ryzyko, które należy sprawdzić zanim zaczniemy jakiekolwiek działania związane z marketingiem internetowym (w tym SEO). To brak zainteresowania klientów oferowanymi przez nas produktami lub usługami wynikający z takich czynników jak: istnienie na rynku komplementarnych produktów/usług w znacznie wyższym stopniu zaspokajających potrzeby konsumentów niż nasze, słaba jakość naszych produktów/usług lub w ostateczności zupełny brak zapotrzebowania na rynku na naszą ofertę. W takiej sytuacji trudno o wypracowanie satysfakcjonujących efektów pozycjonowania.

Samodzielne SEO – zakres działań dla firmy lokalnej

Na początek postaramy się określić jakie koszty ponieślibyśmy na realizację samodzielnej realizacji działań SEO. Pierwszy etap to oczywiście analiza stanu obecnego. Na taką ocenę składa się:

 1. Ocena naszej witryny (ile ma podstron, ile obrazków, ile podstron z wartościową treścią, wiek domeny i wiele innych)
 2. Porównanie do stron naszej bezpośredniej konkurencji – w tym porównanie odpowiednich wybranych wskaźników SEO.

Jeżeli analiza wykaże, że warto zadbać o SEO powinniśmy określić konkretny zakres dla naszego projektu. Zakres już był omawiany powyżej, ale przypomnijmy główne elementy:

 1. Kompletna analiza – w tym analiza słów kluczowych
 2. Zoptymalizowanie tzw. fundamentów SEO
 3. Rozbudowa treści na stronie – możemy podejść ilościowo (jeżeli konkurencja posiada 50 stron z treścią ok. 3000 znaków na stronie – to trudno będzie konkurować w wyszukiwarce słabszym poziomem (no, chyba że mamy bardziej unikalny produkt/usługę).
 4. Budowa bloga i rozbudowa treści tzw. poradnikowej (gdy strona raczej nie powinna mieć treści)
 5. Rozwój treści o naszych produktach/usługach w Internecie – tzw. publikacje sponsorowane.

Tak jak przyjęliśmy na potrzeby tego artykułu powyższe działania będziemy chcieli przeprowadzić w skończonym czasie (projekt) – zakładamy zatem okres 12 miesięcy.

Ile kosztuje samodzielne SEO?

Znamy zatem zakres prac i zakładany czas realizacji projektu. Czas przystąpić do oszacowania trzeciej części trójkąta projektowego – budżetu.

Założenia

Na początek przyjmijmy kilka założeń:

 1. Prace SEO wykona pracownik zatrudniony w firmie, który w trakcie roku poświęci 1 dzień w miesiącu na prace SEO. Daje to razem 12 dni w skali roku x 8 roboczogodzin – czyli razem 96 roboczogodzin. Oczywiście zakładamy, że ma odpowiednią wiedzę i umiejętności SEO. Jeżeli jednak nie jest to specjalista SEO – zaplanujmy dodatkowe czas i środki pieniężna na przeszkolenie pracownika.
 2. Załóżmy koszt naszego specjalisty na poziomie 100 zł (żeby nie wyodrębniać, w tym koszcie zawieramy podstawowe narzędzia do wykonywania pracy tj. komputer z oprogramowaniem, energia elektryczna, dostęp do Internetu itp.).
 3. Planujemy rozbudowę treści na 20 podstronach naszego serwisu – przyjmijmy minimalny koszt tekstu na 1 stronę na poziomie 50 zł/szt.
 4. Raz na dwa miesiące mamy zamiar umieścić artykuł sponsorowany w różnych portalach. Minimalny koszt napisania artykułu i publikacji przyjmiemy na poziomie 300 zł/szt.
 5. Do przeprowadzenia audytu, zaplanowania działań SEO i monitorowania wskaźników będziemy potrzebowali dostępu do minimum dwóch aplikacji specjalistycznych. Przyjmijmy miesięczny koszt na poziomie 250,00 zł.

Wariant I (optymalny)

L.p.Opis kosztuIlośćKwota jednostkowaKwota ogółem
1Prace SEO96100,009 600,00
2Treści na stronie i blogu klienta2070,001 400,00
3Artykuły sponsorowane6300,001 800,00
4Dostęp do aplikacji SEO12250,003 000,00
Budżet projektu15 800,00

Podsumowując koszt naszego projektu w optymalnej wersji powinien zamknąć się w kwocie ok. 16 tys. zł netto. Żeby rozłożyć go na kolejne miesiące – lub żeby oszacować ile będzie taka usługa kosztowała miesięcznie w agencji SEO otrzymujemy kwotę ok. 1 300 zł.

Załóżmy jednak, że chcemy te działania przyspieszyć (i/lub podnieść jakość realizowanych zadań) – czyli skrócić czas oczekiwania na efekty. Wracając do trójkąta projektu powinniśmy zatem manipulować zakresem i budżetem projektu. Zatem w pewnym stopniu skrócenie czasu możemy osiągnąć zwiększając np. dwukrotnie zakres projektu (co będzie miało przełożenie na budżet projektu). Zatem przyjmijmy następujące założenia:

 1. Podwajamy liczbę dni pracy SEO do 2 dni w miesiącu – 192 roboczogodziny
 2. Zwiększamy rozbudowę treści na stronie i blogu – 40 stron z wartościowymi treściami
 3. Zwiększamy częstotliwość publikacji artykułów sponsorowanych – 1 artykuł na miesiąc

Wariant II (przyspieszony)

L.p.Opis kosztuIlośćKwota jednostkowaKwota ogółem
1Prace SEO192100,0019 200,00
2Treści na stronie i blogu klienta4070,002 800,00
3Artykuły sponsorowane12300,003 600,00
4Dostęp do aplikacji SEO12250,003 000,00
Budżet projektu28 600,00

Podsumowując koszt naszego projektu w wersji przyspieszonej powinien zamknąć się w kwocie ok. 29 tys. zł netto. Żeby rozłożyć go na kolejne miesiące – lub żeby oszacować ile będzie taka usługa kosztowała miesięcznie w agencji SEO otrzymujemy kwotę ok. 2400 zł netto.

Oczywiście były to szacunki oparte o podejście projektowe. Natomiast pozwala na określenie skali działań i kosztów jakie może generować taki projekt. Transformacja na podejście procesowe w głównej mierze opiera się na manipulowaniu czterema elementami trójkąta: zakresem, budżetem,  czasem i jakością.

Samo przeprowadzenie projektu wdrożenia SEO to bowiem nie koniec. Zarówno biznes jak i strona WWW stale podlegają bowiem zmianom. Czasem są to mniejsze zmiany, innym razem gruntowna przebudowa serwisu. Do tego dochodzą działania konkurencji, która może podjąć bardziej intensywne działania, przez co wypracowane przez nas efekty mogą ulec znaczącemu obniżeniu. Wiec dalsze działania to monitorowanie efektów, reagowanie na zmiany (w tym algorytmy Google) i wyprzedzanie działań konkurencji.

A może współpraca z agencją SEO?

Podczas współpracy z agencją SEO nie musimy po pierwsze martwić się pozyskaniem niezbędnej wiedzy, bądź zatrudnianiem wykwalifikowanego specjalisty. Ponadto nie musimy płacić za dostęp do specjalistycznych narzędzi. Agencja ma bowiem dostęp do znacznie większej ich ilości, ze względu na zjawisko skali. Do nas za to należy zadbanie o spójność strategii marketingowej firmy z działaniami SEO oraz o budżet na takie działania. Miejmy przy tym oczywiście z tyłu głowy trójkąt projektowy.

Oczywiście, jeżeli dysponujemy niższym miesięcznym budżetem, zawsze możemy negocjować z agencją SEO warunki współpracy. Np. poprzez zawarcie umowy 2-3 letniej, gdzie działania pierwszego roku w znacznej mierze poniesie agencja SEO. Jednak taka umowa będzie na pewno obwarowana warunkiem pokrycia tych nadpłaconych kosztów pierwszego roku działań.

W wielu przypadkach niższy budżet oznacza też późniejsze efekty (trójkąt!) lub przy dobrze funkcjonującej konkurencji brak zadowalających efektów dla przedsiębiorcy. Wyobraźmy sobie sytuację na przykładzie artykułu sponsorowanego: gdy my  będziemy publikować jeden artykuł raz na pół roku, podczas gdy nasza konkurencja opublikuje jeden na miesiąc – które treści algorytm wyszukiwarki Google uzna za aktualny i wyczerpujący tematykę danego biznesu?

Żeby doprecyzować uzyskaną szacunkową cenę pozycjonowania stron internetowych można także poszukać informacji na stronach agencji SEO. Bowiem bardzo często firmy te prezentują wybrane przypadki realizacji pozycjonowania stron dla wybranych branż, uzyskane efekty dzięki prowadzonym działaniom SEO oraz cennik dla takich usług.

Najczęściej na zadane pytanie od czego zależą wyniki SEO dostaniecie odpowiedź od specjalistów z tej dziedziny zaczynającą się od słów: „to zależy…”. Na SEO ma bowiem wpływ około 200 różnorodnych czynników.

Jaka odpowiedź będzie natomiast w przypadku pytania o koszty SEO? Również może zacząć się od słów „to zależy”, jednak do rozpatrzenia mamy w tym przypadku tylko dwa pozostałe ramiona i wnętrze żelaznego trójkąta projektu: zakres, czas i jakość.

Ustalmy zatem własne oczekiwania odnośnie tych parametrów, a będziemy w stanie sami wyznaczyć, jaki budżet pozwoli na ich zrealizowanie. Znając nasze potrzeby i budżet jesteśmy w stanie ustalić satysfakcjonujące oczekiwania i warunki współpracy (win-win) zarówno dla nas jak i dla agencji SEO.

Na zakończenie sprawdź, czy wszystko zapamiętałeś z powyższego artykułu – skorzystaj z nielinearnych notatek w postaci mapy myśli:

Ile kosztuje SEO

Streszczenie artykułu w postaci mapy myśli


Porozmawiajmy o tym, jak rozwinąć
Twój biznes